Kancelaria Radców Prawnych Irena Siemienik Kamieniarz i Grzegorz Skowroński s.c.

Kontakt email, www
Zielona Góra ul. Jana III Sobieskiego 3/2
Zielona Góra , woj. Łódzkie
 • W ramach kompleksowej obsługi prawnej o charakterze stałym bądź doraźnym Kancelaria świadczy usługi w zakresie:
 • bieżącego doradztwa prawnego na rzecz Klienta w zakresie prowadzonej działalności;
 • zakładania, przekształcania, łączenia i likwidacji spółek prawa handlowego oraz zakładania fundacji i stowarzyszeń, łącznie z redagowaniem umów, statutów i regulaminów;
 • rejestracji działalności gospodarczej;
 • uzyskiwania niezbędnych zezwoleń i koncesji;
 • sporządzania opinii i ekspertyz prawnych, projektów umów, pism procesowych i innych aktów;
 • opiniowania i weryfikacji dokumentów przedłożonych przez Klienta lub jego kontrahenta;
 • nadzorowania procedur przetargowych prowadzonych na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych lub kodeksu cywilnego;
 • uczestniczenia w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, którego stroną jest Klient;
 • doradztwa prawnego mającego na celu przygotowanie i realizację inwestycji prowadzonych przez Klienta;
 • uzyskiwania zabezpieczenia i ochrony własności materialnej i intelektualnej;
 • reprezentacji Klienta przed sądami wszystkich instancji, sądami administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym, jak też przed sądami polubownymi we wszelkich sprawach spornych wynikłych w toku działalności Klienta;
 • reprezentacji Klienta w postępowaniach administracyjnych we wszelkich sprawach związanych z jego działalnością, w tym związanych z cyklem inwestycyjnym i procesem budowlanym;
 • wykonywania w imieniu Klienta uprawnień wierzyciela w odniesieniu do zasądzonych należności, w tym reprezentacja w postępowaniach egzekucyjnych;
 • nadzoru nad spełnianiem wymogów nałożonych przez przepisy prawa na działalność prowadzoną przez Klienta oraz udzielania informacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w powyższym zakresie, na podstawie publikatorów i wydawnictw fachowych prenumerowanych albo pozostających w dyspozycji Kancelarii.

Doradztwo Prawne

Specjalizacje:

 • Doradztwo Prawne

O nas

 • Nasza Kancelaria Świadczy usługi prawne od 2001 r.
 • Bogate doświadczenie, szeroka wiedza oraz zaangażowanie pozwalają nam skutecznie doradzać klientom i współtworzyć ich sukces.
 • Staramy się nie tylko rozwiązywać konkretne problemy prawne, ale również tworzyć nowe niestandardowe rozwiązania. Zaufanie naszych klientów budujemy w oparciu o indywidualne podejście do każdego z nich i przekazywanych nam spraw.
 • Dewizą Kancelarii jest profesjonalizm i najwyższa jakość świadczonych usług.
 • Jeżeli szukacie Państwo profesjonalnego partnera, który otoczy Was opieką prawną, któremu można całkowicie zaufać - zapraszamy do skontaktowania się z nami.