Windykacja należności

 • Doradca Podatkowy Jarosław Konopka

  Doradztwo Podatkowe -Pełen zakres usług, Pełen zakres usług związanych z prowadzeniem księgowości, (obsługujemy także osoby fizyczne nie prowadzące działalności) Wszelkie typy prowadzenia ksiąg rachunkowych: (Księgi Handlowe, Księga Przychodów i Rozchodów, Ewidencje) Obsługa ZUS, pracownicze, itp. Wszelkie typy opodatkowania, (CIT,PIT,VAT,PCC) Rejestracja Firm w kraju i za granicą, (KRS, UG, US, WUS, ZUS, PIP, SP, itp.) Optymalizacja podatkowa, Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, Uzyskiwania zezwoleń na działalność regulowaną, Wyprowadzanie zaległości księgowych i…
  Okrężna 56 Warszawa
 • Kancelaria Radcy Prawnego Paulina Słapak-Œliwa

  OFERTA: Umowy cywilnoprawne Procesy tworzenia i działania podmiotóworaz łączenia, przekształcania i podziału spółek Prawo upadłościowei naprawcze Fundacje i stowarzyszenia Własność intelektualna Sprawyz zakresu prawa pracy Obsługa inwestycji budowlanych Prawo obrotunieruchomościami Postępowania sądowe i postępowania przed organamiadministracyjnymiSporządzanie umów, Doradztwow zakresie treści umów, Negocjowanie w imieniu klienta treści umów,Doradztwo w zakresie interpretacji lub zmian treści umów jużzawartych .Doradztwo w zakresie wyboru formyprawnej działalności, Sporządzanie treści umów i statutów i innychdokumentów wewnętrznych spółek,…
  Baluckiego 26 Kraków - Stare Miasto
 • Kancelaria Radców Prawnych Tomasz Ogłódek, Marzena Czarnecka-Glinka S.C

  Założycielami Kancelarii są radca prawny Tomasz Ogłódek oraz radcaprawny dr Marzena Czarnecka.Wspólnik zarządzający, radca prawny Tomasz Ogłódek, jest prawnikiem(Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego) i ekonomistą(Akademia Ekonomiczna w Katowicach, obecnie Uniwersytet Ekonomicznyw Katowicach). Odbył studia podyplomowe i staże zagraniczne wzakresie prawa ubezpieczeń i prawa europejskiego (CNESSS Francja).Radca prawny Tomasz Ogłódek wielokrotnie występował wpostępowaniach przed URE, UOKiK, SOKIK.Wspólnik Kancelarii, radca prawny dr Marzena Czarnecka jestadiunktem w Katedrze Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w…
  Kopernika Mikołaja 1 Katowice
 • Katarzyna Kapkowska

  dlaczego warto wybrać właśnie nasOferta naszej kancelarii to min.zastępstwo procesowe w sprawach cywilnych, gospodarczych,pracowniczych, zastępstwo przed organami administracjii organami podatkowymi oraz organami egzekucyjnymiwindykacja należności - poczynając od negocjacji z dłużnikamipoprzez prowadzenie postępowania sądowo-windykacyjnego, a naczynnościach egzekucyjnych przy udziale komornika kończącobsługa prawna osób fizycznych w zakresie postępowańspadkowych, postępowań o rozwód i separację, podziału majątkówdorobkowych, zniesienia współwłasności nieruchomościregulowanie stanu prawnego nieruchomości i innych sprawzwiązanych z nieruchomościamiprzygotowywanie projektów umów, ich analiza i opiniowanieoraz …
  Kościuszki 27/442 Nowa Wieś
 • Vis Legis s.c. Kancelaria Radców Prawnych

  Kancelaria uczestniczy we wszystkich etapach dochodzenia należności w celu ich szybkiego odzyskania. Działania windykacyjne obejmują: postępowania polubowne, a w szczególności postępowanie negocjacyjne mające na celu przygotowanie i zawarcie ugody w formie pisemnej lub w formie aktu notarialnego, postępowanie w celu odzyskania należności bez konieczności kierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym i pojednawczym, zastępstwo egzekucyjne w postępowaniu egzekucyjnym i czynny udział w tym postępowaniu (zarząd nad…
  pl. Legionów 17/6 Wrocław Wrocław
 • Kancelaria radcy prawnego Maria Krystyna Pardej-Nettmann

  Dochodzenie roszczeń finansowych w imieniu przedsiębiorców i osób fizycznych stanowi również istotną gałąź działalności naszej kancelarii. Działamy kompleksowo, doradzamy, jak zapobiec przeterminowaniu się należności, podpowiadamy, jak uzyskać informację o dłużnikach.
  ul. Fredry 8 Poznań Poznań
 • Kancelaria Prawna ipsa lex

  OFERUJEMY OBSŁUGĘ PRAWNĄ I PRAWNO-PODATKOWĄ - W OFERCIE MIĘDZY INNYMI: • obsługa prawna i prawno-podatkowa umów oraz innych czynności,  • w tym pomoc prawna i zastępstwo w postępowaniach przed organami administracji oraz sądami, a także przed sądami polubownymi i Krajową Izbą Odwoławczą (zamówienia publiczne), • zakładanie spółek (i innych form działalności) oraz przekształcenia, łączenie podmiotów gospodarczych (w tym spółek), a także zakładanie stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów, łącznie z rejestracją…
  ul. Warecka 4/6/56, Warszawa Warszawa
 • Konsyliar Wojciech Piątek Doradztwo prawne i gospodarcze

  Mało co jest w stanie tak znacząco pogorszyć kondycję finansową przedsiębiorstwa jak niesłowni kontrahenci. Konsyliar potrafi skutecznie i szybko odzyskiwać długi przy jednoczesnym zachowaniu zasad etycznych. Działania w głównej mierze opierają się na negocjacjach z dłużnikami, dzięki czemu dużą część spraw udaje się załatwić w sposób polubowny. Oferta obejmuje między innymi działania na etapie polubownym, sądowym i egzekucyjnym. W przypadku działań windykacyjnych został zastosowany bardzo elastyczny cennik, który dopasowuje się…
  ul. Morgowska 1G Mysłowice Mysłowice
 • Kancelaria Adwokacka Maciej Kobic

  Kancelaria zatrudnia adwokatów, radców prawnych oraz aplikantówadwokackich, a także współpracuje ze specjalistami z różnychdziedzin, z wybranymi kancelariami notarialnymi oraz tłumaczamiprzysięgłymi. Pozwala to na wszechstronną ocenę spraw będącychprzedmiotem działalności kancelarii, a w efekcie służyć Klientomprofesjonalną pomocą prawną.
  Dąbrowskiego 11 Częstochowa
 • KONTAKT SQLEGAL ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA

  Kancelaria SQLEGAL Adwokaci i Radcowie Prawni specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz windykacji należności indywidualnych, a także masowych portfeli wierzytelności w systemie bezprowizyjnym. Naszymi Klientami są renomowane korporacje polskie i zagraniczne, małe i średnie przedsiębiorstwa, banki i instytucje finansowe, państwowe i samorządowe osoby prawne, instytucje kultury, a także osoby fizyczne. Podmioty gospodarcze obsługiwane przez Kancelarię to często liderzy w swoich branżach i sektorach gospodarki. Sprawy…
  Al. Jana Pawła II 29 Warszawa Wola
 • Kancelaria Radcy Prawnego Michał Stryjski

  OFERTA Oferta kancelarii skierowana jest zarówno do osób fizycznych, jak również przedsiębiorców oraz jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego.
  ul. Roosevelta 5/5 Poznań Poznań
 • Kancelaria Medius S.A.

  windykacja
  UI. Babińskiego 69 Kraków
 • Kancelaria Radcy Prawnego Krystyna Bijas

  egzekucyjnym
  Pl. Muzealny 6/2 Wrocław Wrocław
 • IMPEX CONSULTING SP. Z O.O

  bBiuro jest przygotowane technicznie i organizacyjnie do obsługiklientów mających siedzibę poza terenem działania (Śląsk) –stosujemy nowoczesne metody pracy za pośrednictwem Internetu,(obsługa Klienta za pośrednictwem pracy na zdalnym pulpicie naserwerze Klienta), stosujemy wszelkie nowo-czesne systemykomunikacji z Klientem.
  ul.Strumieńskiego 12/22
 • Kancelaria Adwokacka - Tomasz Gomułkiewicz-Wrocław

  REJESTRACJA, PRZEJĘCIA i PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁEK — PODATKI — SPORY SĄDOWE GOSPODARCZE, CYWILNE i KARNE — ODSZKODOWANIA — POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE — PRAWO BUDOWLANE i OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI — WINDYKACJA — PRAWO RODZINNE i SPADKOWE — OBSŁUGA PRAWNA
  ul. GABRIELI ZAPOLSKIEJ  1, lok. 307, Wroclaw Wrocław
 • Rödl & Partner - Kancelaria prawna

  Międzynarodowe przedsiębiorstwo Rödl & Partner oferuje profesjonalne usługi z zakresu audytu, księgowości finansowej, doradztwa prawnego, podatkowego i biznesowego oraz obsługi kadr i płac. Przedsiębiorstwo działa w Polsce ponad 20 lat zapewniając kompleksowe rozwiązania dla biznesu. Rödl & Partner oferuje niemiecką rzetelność i jakość i profesjonalizm kadry spełniającej światowe standardy. Zakres prowadzonych usług jest szeroki i zawiera m.in. badanie sprawozdań finansowych, due dilligence i audyty wewnętrzne. W ramach doradztwa prawnego Rödl…
  ul. Sienna 73 Warszawa
 • Plaskota Przemysław Kancelaria prawno - podatkowa

  Kancelaria Prawno – Podatkowa mgr Przemysław Plaskota działalność swoją rozpoczęła 13 lutego 1998 roku. Od 1999 roku siedziba Kancelarii znajduje się w Ostrowcu Świętokrzyskim na ul. Kruczej 2 – w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Skarbowego. Naszymi klientami są osoby prywatne oraz podmioty gospodarcze – stale współpracujemy w zakresie obsługi prawnej i prawno - księgowej z ponad 100 firmami z obszaru całego kraju działającymi w różnych branżach gospodarki. Kancelaria oferuje pomoc prawną…
  ul.
 • Lex Specialis Kancelaria Prawna Renata Kochowska-Zielińska

  Wprowadzenie przeterminowanego produktuleczniczego do obrotuŹródło: Renata Kochowska - Zielińska - Radcaprawny amp Michał Jesień - Prawnik,farmaceutycznyportal.pl W ostatnich latach stosunkowo często spotykamy się z rozgłośnionymiprzez media przypadkami pojawienia się na rynku przeterminowanychproduktĂłw leczniczych. Zdarza się, że są to sytuacje o dużymzasięguterytorialnym, dotykającym znaczne grupy osĂłb.Największy problem polegana tym, że w chwili gdy produktleczniczy z przekroczonym terminemważności trafia do oddziałĂłwszpitalnych czy aptek, niesie to za sobąogromne zagrożenie dlaosĂłb przyjmujących takie produkty…
  Dąbrowskiego 1
 • KANCELARIA PRAWNICZA "LEGALIS"

  Udzielamy pomocy prawnej z następujących dziedzin prawa: Prawo Cywilne Prawo Spadkowe Prawo Rodzinne Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Prawo Karne Prawo Gospodarcze Prawo Konsumentów Prawo Administracyjne Prawo Nieruchomości Prawo Finansowe
  ul. Św. Wawrzyńca 7 Zabrze Zabrze
 • Pro Iustitia Doradztwo Prawno-Finansowe

  Ktoś jest Ci winien pieniądze, ale nie wywiązuje się ze spłaty długu?    Już nie musisz się martwić o egzekwowanie Twojej należności. Pro Iustitia Spółka z o.o. zajmuje się profesjonalną windykacją długów i pomoże Ci odzyskać Twoją własność.    Przyjmujemy do windykacji wszelkie sprawy, niezależnie od wysokości kwot, a także przeterminowania należności. Wszystkie nasze działania prowadzone są w sposób dający gwarancję szybkiego i efektywnego wyegzekwowania należności przy jednoczesnej dbałości o dobre imię…
  ul. Narutowicza 3A/24 Stalowa Wola Stalowa Wola
 • Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Czerwiec

  Kancelaria Prawna specjalizuje się w zakresie kompleksowej obsługi prawnej procesów windykacji. Posiadamy szerokie doświadczenie w zakresie postępowania egzekucyjnego, prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa gospodarczego. Kancelaria stale współpracuje z wybranymi, wyjątkowo skutecznymi komornikami na terenie całego kraju oraz detektywami, a wysoko wykwalifikowany zespół prawników zapewnia sprawną i profesjonalną obsługę prawną procesów windykacji. Gwarantuję, że podjęcie współpracy z moją Kancelarią, doprowadzi do skutecznej windykacji należności, natomiast system raportowania oraz ewidencjonowania spraw,…
  ul. Narutowicza 69 lokal 1 Łódź Łódź
 • PMR Legal Advisory Sp. z o.o.

  Wskażemy Ci najlepszą drogę do osiągnięcia sukcesu
  ul. Sobieskiego 11 lok. E6 Katowice
 • Vis Legis kancelaria prawniczo-widykacyjna

  Jesteśmy firmą, która ma ambicję być dla Ciebie czymś więcej niż kancelarią. Chcemy być Twoim cenionym i ważnym doradcą w codziennych zawodowych wyborach, troskach i szansach. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu potrafimy dostosowywać się do zmieniających się warunków rynkowych. W naszej Kancelarii niezmienna jest tylko jedna rzecz - zasady. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
  ul. Polna 101 lok. 12 Toruń Toruń
 • Kancelaria Prawna Lcm 1

  Pl. Piłsudskiego Józefa 5 Warszawa
 • Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Baran

  Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Baran założonazostała w roku 1994. Posiadamy wieloletnie doświadczenie wobsłudze prawnej spółek i przedsiębiorców wzakresie prowadzenia działalności gospodarczej, prawapracy , prawa spółek , jak równieżreprezentowaniu naszych Klientów w postępowaniach sądowych i przedorganami administracji, w sprawach gospodarczych, cywilnych ipracowniczych. Główny nacisk usług świadczonych przez Kancelariępołożony został na staranność i zaangażowanie wrozwiązywaniu problemów naszych Klientów orazindywidualne podejście do każdej sprawy . NasiKlienci informowani są na bieżąco o realizacji zleconych…
  Szafrana 11
 • Kancelaria Adwokacka Dagmara Ewa Ciborowska

  Wysokość honorarium jest każdorazowo ustalana indywidualnie z Klientem lub po zapoznaniu się przez Kancelarię z materiałami sprawy. Przy stałej obsłudze Firm istnieje możliwość ustalenia wynagrodzenia w systemie ryczałtowym (określeniu z góry sumy wynagrodzenia) lub systemie godzinowym (ustalaniu wysokości wynagrodzenia w zależności od poświęconego czasu na wykonanie danego zadania, którego długości nie można oszacować z przyczyn niezależnych od Kancelarii). W sprawach, które zostaną przekazane do prowadzenia, koszt pierwszej porady zostanie zaliczony…
  ul. Lipowa 5 Pisz Pisz
 • Biuro Usług Specjalistycznych Rokada Sp. z o.o.-Warszawa

  Świadczymy usługi windykacyjno-detektywistyczne na rzecz podmiotówgospodarczych, w tym firm leasingowych i ubezpieczeniowych, banków,kancelarii prawnych i adwokackich oraz osób fizycznych. Zakresnaszych usług obejmuje między innymi:Usługidetektywistyczne w sprawach gospodarczych irozwodowychFirma nasza świadcząc usługi detektywistyczne w sprawachgospodarczych dokonuje wywiadów przez zawodowych detektywówdotyczących sprawdzeń wiarygodności firm, poszukiwania dłużników iich majątków oraz ustala fakty jego zbywania i wyprowadzania.Natomiast w sprawach rozwodowych zbieramy dowody zdradypozamałżeńskiej w celu wykorzystania ich w procesie sądowym.Windykacja wierzytelnościprzedsądowa i sądowo-egzekucyjnaW ramach…
  Cio Muranów