Windykacja należności - śląskie

 • Kancelaria Pro-Lege

  Firma posiada pełne przygotowanie pod względem niezbędnych kwalifikacji wymaganych dla świadczenia usług, zapewniając najwyższą jakość prowadzenia sprawy i dbanie o dobro klienta. Każdy problem jest dokładnie analizowany, a strategia działania skonsultowana z klientem. To wymagania klienta, jego oczekiwania stawiane są na pierwszym miejscu, zapewniając gwarancję zachowania tajemnicy wszystkich faktów i okoliczności dotyczących prowadzenia sprawy. Naszym założeniem jest dostosowanie się do potrzeb każdego klienta. Elastyczność, szybkość i dobranie odpowiedniej metody działania…
  ul. Opolska 22/CD 18, Katowice Katowice
 • Miranix Doradztwo Prawne, windykacja należności

  OFERTAJeżeli:Masz problem prawny i nie wiesz jak go rozwiązać ? Chceszsamodzielnie wnieść pozew, apelację, odwołanie od decyzji byzaoszczędzić czas i pieniądze, nie wiesz jednak jak go sformułowaći dokąd wysłać ? Masz problem z odzyskaniem należności od Dłużnika? Chcesz napisać umowę i nie wiesz jak? Chcesz założyć własną firmę ale procedury są zbytskomplikowane? DOBRZE ŻE TUTAJ TRAFIŁEŚ ! Specjalizujemy sięw:prawie cywilnymprzedsądowej windykacji należności,prawie gospodarczym,prawie pracy,prawie zamówień publicznych,prawie rodzinnym,prawie energetycznym.
  Ul. Dunajewskiego Antoniego 10 Gliwice
 • AGMAR Marek Szakodyn

  Zlecenia windykacyjne przyjmowane są na wierzytelności udokumentowane, wymagalne, bezsporne i wolne od wad prawnych. W przypadku dłużników będących w upadłości, prowadzących postępowanie układowe przed sadem lub w przypadku gdy wierzytelność jest sporna, zasady współpracy są indywidualne.
  ul. Hawajska 16/49 Warszawa Warszawa
 • Kancelaria Adwokacka Łukasz Błotko Adwokat, spadki

  Usługi Zasady świadczenia pomocy prawnej Kan­ce­la­ria, świad­czącpo­moc praw­ną, kie­ru­je się prze­pi­sa­mi pra­wa, za­sa­da­mietyki zawodowej, uchwa­ła­mi or­ga­nów sa­mo­rzą­duoraz do­bry­mi oby­cza­ja­mi, obo­wią­zu­ją­cy­miw śro­do­wi­sku rad­ców praw­nych i adwokatów. Wszystkieusługi wykonywane są z zachowaniem zasady najwyższej staranności idbałości o prawną ochronę interesów klienta.Sposóbświadczenia usług Po­ra­dy praw­ne są naj­czę­ściej udzie­la­new for­mie ust­nej, pod­czas oso­bi­ste­go spo­tka­nia klien­taz rad­cą praw­nym. Ter­min ta­kie­go spo­tka­nia moż­nauzgod­nić te­le­fo­nicz­nie lub oso­bi­ście,w se­kre­ta­ria­cie Kan­ce­la­rii. W spra­wachszcze­gól­nie skom­pli­ko­wa­nych, a tak­że na wy­raź­neży­cze­nie klien­ta,…
  Pl. Koœciuszki 9/38 Bytom
 • Anna Groyecka-Kurdybelska Kancelaria Adwokacka

  Kancelaria oferuje szeroki wachlarz usług z zakresu wielu dziedzin prawa, zarówno dla podmiotów gospodarczych jak i indywidualnych. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą kancelarii.
  ul. Kochanowskiego 4/3 Katowice Katowice
 • Grupa Wszystko dla firmy pl

  Aby chronić Twoją firmę przed uszczupleniem jej środków obrotowych monitorujemy i kontrolujemy spłaty należności od upłynięcia terminu płatności przez kilka kolejnych tygodni. Dłużnikom przypominamy o spłacie za pomocą rozmów telefonicznych i wysyłanych pocztą monitów i ponagleń do zapłaty.
  ul. Rolna 195 Warszawa Warszawa
 • JOLKRISTI

  Windykację wierzytelności prowadzimy dla podmiotów gospodarczych i dla osób prywatnych. Każdy przypadek traktujemy indywidualnie. Dobór metod działania jest zależny od okoliczności powstałego zadłużenia, sytuacji materialnej dłużnika, oraz od istniejących dokumentów potwierdzających fakt istnienia wierzytelności. Nie stosujemy sztywnego cennika. Nasze działania polegają na: bezpośrednim dotarciu do dłużnika odzyskaniu należności w możliwie najkrótszym czasie Oferujemy pełen zakres windykacji należności: postępowanie polubowne przedsądowe postępowanie sądowe postępowanie polubowne przedegzekucyjne wspomaganie komornicze
  ul. Wiertnicza 55 Warszawa Warszawa
 • Kancelaria Radcy Prawnego Bronisław Nowosielski

  To co może odróżniać nas od innych, to wieloletni okresdoświadczenia na rynku usług prawniczych, gdyż już w latach 70-tychXX wieku założyciel kancelarii, Mec. Bronisław Nowosielski,rozpoczął działalność prawniczą jako radca prawny zatrudniany przezróżne podmioty z tamtego okresu, takie jak przedsiębiorstwa,spółdzielnie i inne jednostki gospodarcze, przekazując następniezdobytą wiedzę i doświadczenie dalszym pokoleniom naszychprawników. Kiedy nasz kraj odzyskał wolność działalnościgospodarczej, już w 1989 roku powstała Kancelaria RadcyPrawnego Bronisława Nowosielskiego , która rozpoczęłaprofesjonalne świadczenie…
  Mickiewicza 26/3 Bielsko-Biała
 • Kancelaria Prawna Euler Hermes Spółka Komandytowa Anna Kozińska 1

  Euler Hermes jest liderem na polskim rynku ubezpieczeń należności*. W Polsce jesteśmy obecni od 1999 roku. Początkowo pod nazwą Hermes Serwis Ubezpieczeń Kredytowych Sp. z o. o., prowadziliśmy działalność jako agent Towarzystwa Ubezpieczeniowego Allianz Polska S.A. Pozwoliło nam to już od samego początku zaoferować naszym klientom obsługę opartą o niezbędny potencjał finansowy i międzynarodowe standardy. Od 2004 roku, na podstawie licencji wydanej przez Ministerstwo Finansów RP, działa Towarzystwo Ubezpieczeń Euler…
  ul. Domaniewska 50 B Warszawa Warszawa
 • Kancelaria Adwokacka Adwokat Adam Sornek Kancelaria, adwokat

  Kancelaria zajmuje się szeroko rozumianą obsługą podmiotówgospodarczych. Jest to zasadniczy przedmiot działalnościkancelarii. Usługi świadczone przez kancelarię obejmują międzyinnymi: STAŁA I OKAZJONALNA OBSŁUGA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCHW ramach tych działań kancelariia zajmuje się wszelkimi aspektamiprawnymi prowadzonej działalności gospodarczej. W szczególności(choć niewyłącznie) zajmujemy się opracowywaniem i negocjowaniemkontraktów (FMCG, branża budowlana, umowy sprzedaży wszelkich dóbr,najmy, dzierżawy, leasingi, kontrakty deweloperskie etc.),doradztwem w zakresie prawa pracy, nieuczciwej konkurencji (niewyłączając prawa antymonopolowego), rejestracją spółek, ichprzekształceniami, likwidacją, postępowaniami upadłościowymi…
  Kościuszki 6 Katowice
 • Biuro Prawne Paragraf - Katowice

  Biuro Prawne, Witamy... Działające na terenie Górnego Śląskai Zagłębia Biuro Prawne Paragraf wychodzi na przeciwoczekiwaniom przedsiębiorców i osób fizycznych w stale zmieniającejsię rzeczywistości prawnej naszego kraju. Aby zapewnić naszymKlientom maksymalnie szeroki wachlarz oferowanych usług, prowadzimystałą współpracę z gronem prawników specjalizujących się w różnychdziedzinach prawa na obszarze całego kraju (m. in. z Warszawy,Krakowa, Katowic, Kielc i Rzeszowa). Dzięki kooperacji z biuremdoradztwa podatkowego zapewniamy kompleksową i profesjonalnąobsługę prawną.Mapa stronyKontaktcopyrights by CityDesign.pl
  go maja 16 Czerwionka-Leszczyny
 • Volenti Kancelarie Prawne i Finansowe Sp. z o.o. Długi, windykacja należności

  Jesteśmy dynamicznierozwijającą się spółką, specjalizującą się w świadczeniuusług prawniczych oraz kompleksowej obsłudzewierzytelności.Swoje usługi kierujemy zarówno do małych,jak i dużych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą wróżnych branżach i segmentach rynku. Zakresem swojego działaniaobejmujemy teren całego kraju.Usługiprawniczeświadczymy w ramach ochrony prawnej dlaFirm, stałej obsługi prawnej lub w oparciu o zlecenie konkretnejsprawy.Wramach kompleksowej obsługi wierzytelnościoferujemy:windykację należności (windykację polubowną i sądową wraz zegzekucją komorniczą),zakup wierzytelności,obsługę prawną postępowań sądowych i egzekucyjnych.Prowadzimy, również działania ocharakterze prewencyjnym, takiejak:wywiad…
  ul. Ostrogórska 9 Sosnowiec
 • Kancelaria Berghard Sp. z o.o. Firma windykacyjna, windykacja długów

  Kancelaria Berghard sp. z o.o., to doświadczony zespół specjalistów w zakresie wierzytelności. Naszym celem jest odzyskanie pieniędzy naszych Klientów i pomoc w bieżącym zabezpieczaniu i monitowaniu należności. Obszary naszej działalności: Windykacja należności Monitoring należności Działania Prawne Finansowanie należności
  ul.Relaksowa 33 / 130 Warszawa Warszawa
 • Kancelaria Radców Prawnych Tomasz Ogłódek, Marzena Czarnecka-Glinka S.C

  Założycielami Kancelarii są radca prawny Tomasz Ogłódek oraz radcaprawny dr Marzena Czarnecka.Wspólnik zarządzający, radca prawny Tomasz Ogłódek, jest prawnikiem(Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego) i ekonomistą(Akademia Ekonomiczna w Katowicach, obecnie Uniwersytet Ekonomicznyw Katowicach). Odbył studia podyplomowe i staże zagraniczne wzakresie prawa ubezpieczeń i prawa europejskiego (CNESSS Francja).Radca prawny Tomasz Ogłódek wielokrotnie występował wpostępowaniach przed URE, UOKiK, SOKIK.Wspólnik Kancelarii, radca prawny dr Marzena Czarnecka jestadiunktem w Katedrze Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w…
  Kopernika Mikołaja 1 Katowice
 • Konsyliar Wojciech Piątek Doradztwo prawne i gospodarcze

  Mało co jest w stanie tak znacząco pogorszyć kondycję finansową przedsiębiorstwa jak niesłowni kontrahenci. Konsyliar potrafi skutecznie i szybko odzyskiwać długi przy jednoczesnym zachowaniu zasad etycznych. Działania w głównej mierze opierają się na negocjacjach z dłużnikami, dzięki czemu dużą część spraw udaje się załatwić w sposób polubowny. Oferta obejmuje między innymi działania na etapie polubownym, sądowym i egzekucyjnym. W przypadku działań windykacyjnych został zastosowany bardzo elastyczny cennik, który dopasowuje się…
  ul. Morgowska 1G Mysłowice Mysłowice
 • Kancelaria Adwokacka Maciej Kobic

  Kancelaria zatrudnia adwokatów, radców prawnych oraz aplikantówadwokackich, a także współpracuje ze specjalistami z różnychdziedzin, z wybranymi kancelariami notarialnymi oraz tłumaczamiprzysięgłymi. Pozwala to na wszechstronną ocenę spraw będącychprzedmiotem działalności kancelarii, a w efekcie służyć Klientomprofesjonalną pomocą prawną.
  Dąbrowskiego 11 Częstochowa
 • KANCELARIA PRAWNICZA "LEGALIS"

  Udzielamy pomocy prawnej z następujących dziedzin prawa: Prawo Cywilne Prawo Spadkowe Prawo Rodzinne Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Prawo Karne Prawo Gospodarcze Prawo Konsumentów Prawo Administracyjne Prawo Nieruchomości Prawo Finansowe
  ul. Św. Wawrzyńca 7 Zabrze Zabrze
 • PMR Legal Advisory Sp. z o.o.

  Wskażemy Ci najlepszą drogę do osiągnięcia sukcesu
  ul. Sobieskiego 11 lok. E6 Katowice
 • Gliwice, ul Zwycięstwa 20 2

  JERZYCZERKAWSKI Gliwice, ul. Łabędzka 26 O Kancelarii KancelariaObsługi Rynku Nieruchomości Jerzy Czerkawski zajmuje siękompleksową obsługą w zakresie obrotu nieruchomościami. Dysponujemy wysoko wykwalifikowanąi doświadczonąkadrąw zakresie obrotu nieruchomościami, pośrednictwa, doradztwa,realizacji i finansowania inwestycji.Ponadto współpracujemyz Kancelarią Radcy Prawnego wyspecjalizowaną w obsłudze rynkunieruchomości.W związku z powyższym jesteśmy w stanieprzeprowadzić dla Naszych Klientówi zabezpieczyćkażdątransakcjęi przedsięwzięcie na rynku nieruchomości, także tewymagające wiedzy specjalistycznej, doświadczeniaPrzedstawiamy najbardziej typowe rodzaje usług na rynkunieruchomości, jakie świadczy nasza Kancelaria RynkuNieruchomościw ścisłej…
  ul. Łabędzka 26 Gliwice
 • Casus Fortuitus Kancelaria radcy prawnego Garus Ł., radca prawny

  O KANCELARIIKancelaria radcy prawnego CasusFortuitus założona została w 2008 roku przez radcę prawnegoŁukasza Garusa (kt 2601) i oparta jest głównie na doświadczeniu iwiedzy założyciela.Radca prawny Łukasz Garus - studia prawnicze na UniwersytecieŚląskim ukończone w 1999 r. z oceną bardzo dobrą. Głęboka wiedzateoretyczna połączona z rozległą praktyką w różnych dziedzinachprawa pozwoliła na uzyskanie wszechstronnych kwalifikacji jeszczeprzed rozpoczęciem aplikacji radcowskiej w OIRP Katowice, która tojednak aplikacja jest niezbędnym fundamentem zawodowym prawnika.Praca w…
  Modra 1 Tarnowskie Góry
 • Kancelaria radcy prawnego Grzegorz Kalamala

  Kancelaria Adwokacka prowadzi obsługę osób fizycznych, osób prawnych oraz innych podmiotów prawa. Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych oraz windykacji należności przed sądami powszechnymi, a ponadto w prowadzeniu postępowania egzekucyjnego.
  ul. Wolności 262 Zabrze Zabrze
 • Expertus Spółka z o.o.

  Grupa Expertus od 1999 roku specjalizuje się w windykacji i zarządzaniu wierzytelnościami, jednocześnie świadcząc usługi prawne. Wieloletnie doświadczenie oraz profesjonalna obsługa pozwala zapewnić naszym Klientom kompleksowe usługi na najwyższym poziomie.
  ul. Tadeusza Kościuszki 38 Katowice
 • Konsorcjum Finansowo - Prawne sp.j. 1

  SZYBKO – MINIMUM FORMALNOŚCI. - Nie wymagamy posiadania zdolności kredytowej. - Atrakcyjne prowizje od 2% bez dodatkowych marży i stałych opłat. - Podejmujemy szybkie decyzje w 24 h. - Ograniczamy do min. formalności dokumentacyjnych – bez zbędnych wniosków i ankiet ! - Ekspresowa płatność ( nawet w dniu podpisania umowy)- Nie wymagamy konieczności podpisywania z nami umów długookresowych. Nasza usługa może być usługą doraźną, jeżeli takie są potrzeby naszego Klienta…
  Kukułek 34 Katowice Katowice
 • Kancelaria Prawno Finansowa Lexim Sp. z o.o.

  Kancelaria Prawno - Finansowa LEXIM Sp. z o.o. specjalizuje sięw następujących dziedzinach:Naszym celem jest świadczenie usług o wysokim standardzie wzależności od Państwa potrzeb. Nasi pracownicy oraz współpracownicydostępni są do Państwa dyspozycji w godzinach pracy Państwa Firm.Aby wyjść naprzód Państwa oczekiwaniom jesteśmy w stanie prowadzićczęść procedur na własny koszt (rozliczenie następuje po odzyskaniuzaległych należności) lub zaproponować stałą opłatę miesięczną zaobsługę prawno-finansową (wysokość ustalana indywidualnie). Nasipracownicy służą doradztwem również w siedzibie Państwa…
  Ul. Czarnoleśna 2 Ruda Śląska
 • Biuro Prawne Grzegorz Więcławik

  IGNORANTIA IURIS NOCETnieznajomość prawa szkodziSzanowni Państwo,uwzględniając oczekiwania Naszych klientów przygotowaliśmy ofertęrodzinną. Rodzina, która ma swojego prawnika czuje się pewniej ibezpieczniej. Prawnik zna członków danej rodziny, zna jej problemyi potrzeby. Oferta rodzinna to stała pomoc prawna, w zakres którejwchodzi między innymi udzielanie porad prawnych (takżetelefonicznie), sporządzanie pism urzędowych, podań, wniosków,umów, a także opiniowanie umów (na przykład umowy kredytu, umowypożyczki), sporządzanie pism przedsądowych oraz sądowych, czyobjaśnianie otrzymywanych pism.Niniejszy serwis internetowy ma charakter…
  ul. Nowa Wieś 2 Krzepice
 • Biuro Finansowo - Prawne Vademecum S C Monika Karczewska, Sebastian Krzeczowski

  Szanowny użytkowniku, pragniemy poinformować, że nasza witrynakorzysta z mechanizmu Cookies w celu poprawy jakości obsługi. Wiążesię to z przechowywaniem na Twoim komputerze niewielkich plikówusprawniających działanie strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody,prosimy o dokonanie odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki.Rozumiemwasze pieniądzepowracają
  Dąbrowa Górnicza ul. Kościuszki 44a Dąbrowa Górnicza