Spory i postępowania sądowe

 • ACCOUNTANT – Kancelaria Rachunkowa

  Zapewniamy profesjonalną obsługę księgową oraz doradztwo stałych partnerów: Audytorów, Doradców Podatkowych, Gospodarczych, Radców Prawnych oraz Zarządców Nieruchomościami, z którymi Kancelaria utrzymuje stałą współpracę.
  ul. M. Kopernika 8/18 Warszawa Warszawa
 • Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Mendyka-Moniuszko

  Zapraszamy do współpracy
  Chełmżyńska 180 lok 213 Warszawa
 • Kancelaria Prawa Handlowego i Upadłościowego

  Założeniem Kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej tak wierzycielom jak i podmiotom prowadzącym lub biorącym udział w postępowaniu upadłościowym, mianowicie syndykom, nadzorcom sądowym, a także podmiotom zagrożonym upadłością jak i samym upadłym. Specyfika postępowań upadłościowych pozwala nam służyć pomocą klientom z całej Polski.
  Al. J. Ch. Szucha 8, III piętro Warszawa Stare Miasto
 • BIURO RACHUNKOWE. DORADZTWO PRAWNE. EDYTA WOŹNIAK

  Księgowość, kadry i płace oraz doradztwo prawne to nasza pasja. Nie szukaj dalej - znalazłeś!
 • Kancelaria Adwokacka Lublin

  Głównym przedmiotem działalności prawników tej kancelarii są sprawy Karne, Cywilne oraz Rodzinne. Doświadczenie adwokata zbierane przed sądami w realnych sprawach zapewni Ci uzyskanie profesjonalnej porady prawnej ze wskazaniem możliwych ścieżek postępowania, rzetelnego pisma procesowego oraz zastępstwa adwokackiego.
  ul. Radziszewskiego 8, lok. 214 (budynek kina Bajka) Lublin Lublin
 • Adwokat Edyta Gosk-Grodzka Kancelaria Adwokacka

  Kancelaria, w ramach świadczonego zakresu usług, zapewnia zarównoosobom fizycznym, jak i podmiotom gospodarczym stałą obsługę prawnąna najwyższym poziomie. W wyniku dostosowania naszych działań dowymogów rynku i potrzeb Klientów, wśród naszych specjalności znajdąPaństwo:  Podmioty gospodarcze Osoby fizyczne  
  ul. Turmoncka 22 Warszawa
 • Synergius Kancelaria Adwokacka adw Ryszard Kramkowski

  Nasza Kancelaria Prawna specjalizuje sięw udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu pismoraz prowadzeniu spraw sądowych z zakresu:prawo zobowiązań (m.in. realizacja umów,dochodzenie zwrotu wierzytelności, analiza treści umów, sporówkonsumenckich, odszkodowania i zadośćuczynienia związane zwypadkami komunikacyjnymi)prawo rzeczowe (m.in. zasiedzenie nieruchomości,rozgraniczenie nieruchomości, ustanowienie służebności)prawo spadkowe (m.in. stwierdzenia nabycia spadku,podział spadku, realizacja obowiązków wynikających z zapisówtestamentowych i inne sprawy spadkowe)praworodzinne (m.in. rozwody, separacje, alimenty, podziałmajątku między byłymi małżonkami, rozdzielność majątkowa międzymałżonkami, sprawy opiekuńcze)prawopracy (m.in. spory związane z…
  ul. Kościuszki 7/5 Wrocław
 • Kancelaria Radcy Prawnego "In extenso"

  Kancelaria Radcy Prawnego 'In extenso' w Krakowie została utworzona w 1997 roku przez radcę prawnego Jana Stalmacha. Kancelaria prowadzi też doraźną współpracę z innymi adwokatami i radcami prawnymi w zależności od aktualnych potrzeb i rodzaju prowadzonych spraw. Na stanowisku pracowników merytorycznych w charakterze konsultantów prawnych zatrudnieni są absolwenci Wydziału Prawa. Prawnicy Kancelarii tworzą profesjonalny zespół reprezentujący wysoki poziom wiedzy prawnej. Kancelaria prowadzi sprawy cywilne, w tym gospodarcze w pełnym zakresie,…
  ul. Grzegórzecka 69, pok. 111 Kraków Kraków
 • Kancelaria Adwokacka Adriana Duks – Taniewska

  Kancelaria Adwokacka Adriana Duks – Taniewska Adriana Duks – Taniewska ukończyła w roku 1992 Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie w Gdańsku, w roku 1997 ukończyła aplikację sędziowską, w roku 2006 została wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku. Kancelaria prowadzona przez adwokat Adrianę Duks – Taniewską udziela porad prawnych, reprezentuje klientów indywidualnych i podmioty gospodarcze przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, polubownymi, przed prokuraturą i organami ścigania oraz organami…
  ul. Chlebnicka 48/51 p.212, Gdańsk Gdańsk
 • Kancelaria Radców Prawnych Kaszta & Janikowska spółka cywilna

  Kancelaria świadczy usługi Klientom indywidualnym oraz przedsiębiorcom. Obszar działalności Kancelarii obejmuje w szczególności:  - prawo cywilne w tym również prawo spadkowe - prawo budowlane - prawo zamówień publicznych,  - prawo gospodarcze i handlowe  - prawo rodzinne i opiekuńcze,  - prawo pracy  - prawo ubezpieczeń społecznych, - prawo autorskie, ochrony wizerunku  - prawo konsumenckie - dochodzenie odszkodowań od firm ubezpieczeniowych  - prawo administracyjne  - prawo karne i wykroczenia  - prawo karne…
  ul. Ozimska 48/15 Opole
 • Kancelaria Adwokacka Adwokat Rafał Słowik

  Kancelaria Adwokacka w Krakowie oraz w Tarnowie. Adwokat Kraków i Tarnów - Rafał Słowik zapewnia kompleksową pomoc prawną osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. Do specjalizacji kancelarii należą: Prawo Karne, Prawo Rodzinne, Prawo Spadkowe, Prawo Pracy, Rozwód, Alimenty. Adresy biur Kancelarii w Krakowie i Tarnowie wraz z numerami telefonów oraz wskazówkami dojazdu dostępne są na stronie adwokat kraków
  Ariańska 8/8-9 Kraków
 • Kancelaria Radcy Prawnego Dariusza Iwaszkiewicza

  Bezpieczeństwo i zaufanie. Najwyższa jakość usług oraz partnerstwo w działaniu. Zawsze tam, gdzie potrzebna jest pomoc prawna. Kompleksowa obsługa prawna klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. Kancelaria świadczy pomoc prawną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem postępowań prowadzonych w ramach granic administracyjnych województwa łódzkiego.   Kontrahentom oferujemy również usługi prawne połączone z dojazdem do miejsca docelowego wskazanego przez klienta zgodnego z zakresem terytorialnym.   www.iwaszkiewiczipartnerzy.com
  Wólczańska 157, lok. 1U Łódź-Śródmieście
 • Kancelaria Prawna Jerzy T Pieróg

  Kancelaria PIERÓG & Partnerzy jest jedną z wiodącychfirm prawniczych w Polsce w obszarze zamówień publicznych, azajmowane wysokie pozycje w corocznych rankingach w tym zakresie,ugruntowują naszą rynkową pozycję.Świadczymy profesjonalną, kompleksową obsługę prawną, której celemjest skuteczne uzyskiwanie i sprawne udzielanie oraz pozyskiwaniezamówień publicznych. Dla wykonawców współpraca z zespołemKancelarii to gwarancja uniknięcia formalno-prawnych pułapekzwiązanych z udziałem w przetargach, a w konsekwencji duża szansana uzyskanie intratnego kontraktu. Dla zamawiających - gwarancjalegalności podejmowanych decyzji i…
  ul. Wspólna 50 Warszawa
 • Kancelaria Adwokacka Pałucki & Szkutnik s.c.

  Prawo gospodarcze, prawo spółek, prawo autorskie, prawo IT i E Commerce, prawo podatkowe, prawo nieruchomości, spory i procesy sądowe, prawo karne gospodarcze
  Siemiradzkiego 20a/7 Kraków
 • Kancelaria Adwokacka BKMLeszczyńska Bonczar Kowalski Mazurek

  Cechuje nas doświadczenie i profesjonalizm.Kancelarię Adwokacką BKM Leszczyńska Bonczar Kowalski Mazurekzałożyliśmy w 2012 r. jako kontynuację naszej dotychczasowejdziałalności na rynku usług prawniczych. Posiadamy bogatą wiedzęprawniczą i doświadczenie zawodowe, co pozwala nam świadczyć usługina najwyższym poziomie, zapewniając klientom profesjonalną iskuteczną obsługę prawną.Kancelaria oferuje kompleksową obsługę podmiotów gospodarczy,zarówno na etapie tworzenia, przekształcania jak i bieżącejdziałalności gospodarczej. Swoje usługi Kancelaria kieruje równieżdo osób fizycznych, zapewniając obsługę na etapie przedsądowym jaki w postępowaniach sądowych.Celem,…
  ul. Inowrocławska 17/7 Wrocław
 • Kancelaria Prawnicza Koprowski Gąsior Gierzyńska

  Zespół naszej Kancelarii składa się z wykwalifikowanych prawników,posiadających nie tylko solidną wiedzę merytoryczną, ale takżedoświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców i osób fizycznych.Nasi prawnicy specjalizują się w określonych dziedzinach prawa, codaje naszym Klientem gwarancję rzetelnej jakości usług. Standardemw pracy naszych prawników jest rzetelność, terminowość, dokładnośći punktualność. Każdą ze spraw traktujemy indywidualnie,zapewniając naszym Klientom poczucie bezpieczeństwa i świadomośćdbałości o ich interesy. Prawnicy Kancelarii świadczą obsługęprawną w językach angielskim, niemieckim, rosyjskim i francuskim.Usługi…
  Œwiętojańska 47/48
 • A. Wdowczyk Kancelaria Adwokacka

  Założycielem kancelarii jest adwokat Artur Wdowczyk, absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2006 roku Artur Wdowczyk jako jedna z dziewięciu osób w Polsce zdał pierwszy państwowy egzamin adwokacki. Od tego czasu jako adwokat jest członkiem Warszawskiej Izby Adwokackiej. Adwokat Artur Wdowczyk posiada wieloletnie doświadczenie w pomocy prawnej w sprawach gospodarczych, handlowych, ochrony dóbr osobistych, IP, a także w…
  Al. Rzeczypospolitej 2 lok. 10 Warszawa Kępa Latoszkowa
 • Kancelaria Adwokacka Adwokat dr Arkadiusz Barut

  SZANOWNI PAŃSTWO Kancelaria adwokata Arkadiusza Baruta prowadzi stałą obsługę prawną firm, współpracuje z adwokatami, notariuszami, komornikami, z licencjonowanym zarządcą nieruchomości, licencjonowanym pośrednikiem obrotu nieruchomościami oraz księgowym. Celem zapewnienia wszechstronnej i profesjonalnej pomocy prawnej, Kancelaria świadczy usługi prawne zarówno dla osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych w różnych dziedzinach prawa. W ramach kompleksowej obsługi prawnej Klienta, pomoc prawna świadczona jest zarówno w drodze porad udzielanych w siedzibie Kancelarii, jak również w…
  Księdza Kądziołki 2/2 Nysa
 • PBAP - Kancelaria Prawa Podatkowego

  Celem PBAP™ jest zapewnienie klientom kompleksu usług, które zagwarantują im bezpieczeństwo prawne i podatkowe. Dlatego każde zlecenie będzie analizowane indywidualnie. Oznacza to, iż istotna podatkowo operacja gospodarcza, która wystąpiła u przedsiębiorcy, zostanie w pierwszej kolejności przeanalizowana pod względem prawnym (prawo cywilne, handlowe, gospodarcze, itp.). Dopiero w drugiej kolejności dokonana zostanie interpretacja dla celów opodatkowania (CIT, PIT, VAT, umowy międzynarodowe, pcc, itp.). Wynika to z faktu, iż nie da się w…
  al. Stanów Zjednoczonych 34/106 Warszawa Warszawa
 • Kancelaria Podatkowa ControlSave

  biuro rachunkowe łódź - osobisty prawnik i księgowy dla Twojej firmy   Oferujemy księgowość, płace i doradztwo prawne oraz wsparcie informatyczne. Prowadzimy sprawy podatkowo-księgowe i prawne dla przedsiębiorców z różnych branż. Oferujemy rozliczenie pit online i nowoczesne biuro rachunkowe online. Zapewniamy atrakcyjne warunki współpracy dla podmiotów rozpoczynających działalność. Oferujemy pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej w CEiDG oraz rejestrację w KRS. Rozwiązujemy problemy, żeby nasi Klienci mogli skupić się na rozwijaniu swoich firm.…
  Al. Kościuszki 67/3 Łódź
 • ABAK TAX Kancelaria Podatkowa Danuta Bącler Marta Bącler Grzegorz Bącler s.c.

  ABAK TAX s.c. Biuro Rachunkowe oferuje rzetelne usługi księgowe, na terenie miasta Wrocław już od ponad 20 lat. Nasze cele i priorytety: · Poznanie oczekiwań i życzeń klienta · Wskazanie jak bezpiecznie poprowadzić swoją działalność (dekalog etyki podatkowej) · Ustalenie dostępu do usługi w terminach dogodnych dla klienta · Sprawowanie osobistej opieki nad klientami · Oparcie stosunków z klientem na partnerstwie w celu optymalizacji długoterminowych korzyści (kupowanie sprawnej organizacji lub…
  ul. Podwale 37-38, pok. 73-74 WROCŁAW Wrocław
 • Drozd, Górski i Lubecki Adwokaci i radcowie prawni s.c.

  Spółkę tworzy trzech wspólników z uprawnieniami zawodowymi. Radosław Drozd ukończył aplikację radcowską. Jest wpisany na listęradców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych wWarszawie. Tomasz Górski – ukończył aplikację sądową etatową anastepnie aplikację adwokacką. Jest wpisany na listę adwokatówprowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. HubertLubecki – ukończył aplikację radcowską. Jest wpisany na listęradców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych wWarszawie. W spółce pracują również prawnicy i personel pomocniczy
  Ul. 17 Sierpnia 35 Warszawa
 • LS Polska Przemysław Puzdrowski

  Zajmujemy się kompleksową obsługą prawną firm. 
 • GLG Kancelaria Radców Prawnych Porada prawna, radca prawny

  Kancelaria świadczy usługi prawne w formie indywidualnych zleceń oraz stałej obsługi prawnej. Po dokonaniu wstępnej analizy w zakresie potrzeb klienta Kancelaria przedstawia indywidualną ofertę współpracy dostosowaną do oczekiwań klienta. Po dokonaniu wstępnej analizy w zakresie potrzeb klienta Kancelaria przedstawia indywidualną ofertę współpracy dostosowaną do oczekiwań klienta.
  ul. Piastowska 1 (II piętro) Dzierżoniów Dzierżoniów
 • Doradca Podatkowy Jarosław Konopka

  Doradztwo Podatkowe -Pełen zakres usług, Pełen zakres usług związanych z prowadzeniem księgowości, (obsługujemy także osoby fizyczne nie prowadzące działalności) Wszelkie typy prowadzenia ksiąg rachunkowych: (Księgi Handlowe, Księga Przychodów i Rozchodów, Ewidencje) Obsługa ZUS, pracownicze, itp. Wszelkie typy opodatkowania, (CIT,PIT,VAT,PCC) Rejestracja Firm w kraju i za granicą, (KRS, UG, US, WUS, ZUS, PIP, SP, itp.) Optymalizacja podatkowa, Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, Uzyskiwania zezwoleń na działalność regulowaną, Wyprowadzanie zaległości księgowych i…
  Okrężna 56 Warszawa
 • Kancelaria Adwokacka - Tomasz Gomułkiewicz-Wrocław

  REJESTRACJA, PRZEJĘCIA i PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁEK — PODATKI — SPORY SĄDOWE GOSPODARCZE, CYWILNE i KARNE — ODSZKODOWANIA — POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE — PRAWO BUDOWLANE i OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI — WINDYKACJA — PRAWO RODZINNE i SPADKOWE — OBSŁUGA PRAWNA
  ul. GABRIELI ZAPOLSKIEJ  1, lok. 307, Wroclaw Wrocław
 • Rödl & Partner - Kancelaria prawna

  Międzynarodowe przedsiębiorstwo Rödl & Partner oferuje profesjonalne usługi z zakresu audytu, księgowości finansowej, doradztwa prawnego, podatkowego i biznesowego oraz obsługi kadr i płac. Przedsiębiorstwo działa w Polsce ponad 20 lat zapewniając kompleksowe rozwiązania dla biznesu. Rödl & Partner oferuje niemiecką rzetelność i jakość i profesjonalizm kadry spełniającej światowe standardy. Zakres prowadzonych usług jest szeroki i zawiera m.in. badanie sprawozdań finansowych, due dilligence i audyty wewnętrzne. W ramach doradztwa prawnego Rödl…
  ul. Sienna 73 Warszawa
 • PMR Legal Advisory Sp. z o.o.

  Wskażemy Ci najlepszą drogę do osiągnięcia sukcesu
  ul. Sobieskiego 11 lok. E6 Katowice