Ulica Biała - Wola

  • Kancelaria Radcy Prawnego Beata Małkowska Łaszczyńska

    Nauka prawa w Polsce odbywa się tylko i wyłącznie w pięcioletniejformie i są to jednolite studia magisterskie, wyjątkiem zaś jestDeklaracja Bolońska. W Polsce istnieje wiele uczelni, którenauczają prawa. Poniżej zostały wymienione wszystkie, na którychmożna rozpocząć naukę prawa i są to zarówno uniwersytety, jakrównież szkoły wyższe. (więcej…)
    Biała 4 lok. 21 Wola
Sprawdź jakie kody pocztowe są na ul. Biała, Warszawa